16th World Youth Goe Championship

Sponsored by Ing Foundation
The event took place in Singapore
on 8th - 11th August 1999.

The 16th World Youth Goe Championship under 12

No. Name (Country)       r1  r2  r3  r4  r5  Wins Sodos
 1 Hsiao Cheng-Hao (Taiwan)  +7  +5  +2  +3  +6  5  12  
 2 Yun Jun Sang (Korea)    +8  +3  -1  +4  +5  4   8  
 3 Jing Shi (China)      +4  -2  +5  -1  +8  3   5  
 4 Lui Eric (USA)       -3  +8  +6  -2  +7  3   3  
 5 Kurosawa Noriyuki (Japan)  +6  -1  -3  +7  -2  2   3  
 6 Kovaleva Natalia (Russia)  -5  +7  -4  +8  -1  2   1  
 7 Chen Yuzhong (Singapore)  -1  -6  +8  -5  -4  1   0  
 8 Shechuk Mykhailo (Ukraine) -2  -4  -7  -6  -3  0   0  
 

The 16th World Youth Goe Championship under 18

No. Name (Country)       r1   r2   r3   r4   r5  Wins Sodos
 1 Peng Quan (China)     +5   +4   +6   +2   +3  5  16  
 2 Lee JaeWoong (Korea)   +12   +7   +3   -1   +5  4   8  
 3 Hsia Da-Ming (Taiwan)   +9   +8   -2   +7   -1  3   6  
 4 Wang Jonathan (USA)    +10   -1   +8   -5   +7  3   6  
 5 Kulkov Andrei (Russia)   -1  +10  +12   +4   -2  3   5  
 6 Cai Geng Yang (Singapore) -7  +12   -1  +11   +8  3   3  
 7 Yamada Kohei (Japan)    +6   -2  +11   -3   -4  2   4  
 8 Koszegi Diana (Hungary)  +11   -3   -4   +9   -6  2   3  
 9 Hora Jan (Czechia)     -3  -11  +10   -8  +12  2   2  
10 Hong Michael (USA)     -4   -5   -9  +12  +11  2   1  
11 Kuin Merlijn (Netherland) -8   +9   -7   -6  -10  1   2  
12 Tan Jia Seng (Singapore)  -2   -6   -5  -10   -9  0   0